Eesti English Русский

Projektid

MTÜ Harime ja kasvatame on MTÜ Eesti Naiste Koostööketi partner projektis „Osaleme koos!

Projekti rahastab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed


Info projekti kohta:

20.01.2012 – 13.01.2013 viib MTÜ Eesti Naiste Koostöökett ellu  projektikonkursil „Koos on parem“ toetatud projekti „Osaleme koos!“
Projekti rahastatakse Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest ja Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist.

Projekti eesmärgiks on algatada aktiivne dialoog naiste: Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike (EKRK), sh määratlemata kodakondusega Eesti elanike ja Eesti kodanike vahel nende  esindajate kohtumiste, ühistegevuse, intensiivsete arutelude vormis mitmekultuurilisusest ja integratsioonist.

Vaata täpsemalt projekti infot: www.naistekoostookett.ee

Projekti üritused:
Kiviõli seminar 03.06.2012Seminar Haapsalus 26.08.2012Seminar Rakveres 09.12.2012