Eesti English Русский

Lisateenused

Keeletugi:

Kirjalik tõlge eesti, vene ja inglise keelte suundadel:
dokumendid, internetileheküljed, esitlused, kasutusjuhendid, reklaamtekstid

Keeletugi ja suuline järeltõlge vene ja eesti keeles:
koosolekutel, läbirääkimistel, konverentsidel

Erinevate tekstide koostamine, vormistamine, korrektuur:
kommertstekstid, projektid